0945318051
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ gồm các thành phần sau: 1. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 13 của Thông tư này; b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những...
Giấy phép xây dựng nhà cấp 4

Giấy phép xây dựng nhà cấp 4

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà cấp 4 gồm các thành thành phần sau: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 13 của Thông tư này; b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy...
Page 1 of 41234