0945318051

Đậu tương tháng 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường ngày 14/7/2021

Đậu tương tháng 9 kết phiên tăng nhẹ lên vùng 1359. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình. Giá đóng cửa tăng nhẹ trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là tín hiệu tăng giá hôm nay. Mọi người canh đậu hồi về vùng 1351 rồi mua lên. Giá đậu tương có thể tăng lên vùng 1378.

Giá khô đậu tương tháng 9

Khô đậu tương

Giá khô đậu tương tháng 9 kết phiên giảm nhẹ về mức 357. Chỉ số động lượng đang cắt xuống từ trên trung bình. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và ngay trên số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Mọi người canh Khô đậu gãy vùng hỗ trợ 356 rồi bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 349.

Giá dầu đậu tương tháng 9

Dầu đậu tương

Giá dầu đậu tương tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 64.18. Chỉ số động lượng đang cắt lên, ở sát vùng quá mua. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người canh mua khi giá hồi về vùng 63.90. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 65.78.

Giá ngô tháng 9

Ngô

Giá ngô tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 551. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày, trên hỗ trợ đầu tiên và ngay tại kháng cự mạnh. Mọi người quan sát thêm với Ngô, đợi xác nhận rõ xu hướng rõ ràng rồi vào lệnh.

Giá lúa mỳ tháng 9

Lúa mì

Giá lúa mỳ tháng 9 kết phiên giảm nhẹ về mức 635. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm nhẹ dưới đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Mọi người quan sát thêm với lúa mỳ, đợi xác nhận rõ xu hướng rõ ràng rồi vào lệnh.

Đường thô tháng 10

Duong tho

Đường thô tháng 10 kết phiên tạo cây nến rút chân mạnh tại mức giá 17.08. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và ngay tại số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Mọi người quan sát thêm với đường, đợi xác nhận rõ xu hướng rõ ràng rồi vào lệnh.

Cà phê Robusta tháng 9

Ca phe robusta

Cà phê Robusta tháng 9 kết phiên giảm nhẹ về vùng 1722. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, ở trong vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và nằm trên số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi về vùng 1710 rồi mua lên. Giá cà phê Robusta có thể tăng lên vùng giá 1750.

Dầu cọ tháng 9

Dau co

Dầu cọ tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 3977. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9

Ca cao

Ca cao tháng 9 kết phiên giảm mạnh về vùng 2390. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ trên trung bình. Giá đóng cửa đảo chiều giảm trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên giá đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá hôm nay. Mọi người có thể canh ca cao hồi về vùng 2398 rồi bán xuống. Cacao có thể giảm về vùng giá 2300.

In vỏ hộp tinh dầu In Hòa Hiệp